Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Názov:

Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica

Sídlo:

Školská 311, 059 34 Spišská Teplica

IČO:

37876066

Kontaktná osoba:

Mgr. Juraj Jarkuliš

Tel.:

+421 52 77 38 407

E-mail:

zsms.spteplica@gmail.com

Internetová adresa URL:

http://zs-spisska-teplica.edupage.org/

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa