Navigácia

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 
V ŠK. ROKU 2018/2019

(poukazy)

 

 

DEŇ

NÁZOV

ČAS

Vedúci útvaru

PONDELOK

Matematický krúžok       VII. A

od 1300

Ing. Alena Tekelová

Tvorivá dramatika       

od 1315

PaedDr. Anna Šlebodová

Loptové hry        I. – III. ročník

od 1500

Mgr. Jana Jakubčáková

UTOROK

Hravá angličtina I.  I. – II. ročník

od 1300

Mgr. Marcela Štefaňáková

Hravá angličtina II.   III. ročník

od 1300

Mgr. Lenka Klimeková

Volejbalový krúžok  V. – IX. ročník

od 1415

Mgr. Viera Jakubčáková

STREDA

Basketbalový krúžok I. – IX. ročník od 1615 Andrea Lysáková
     

ŠTVRTOK

Lego hry            I. – II. ročník

od 1300

Mgr. Jana Gallová

Školský časopis     V. – IX. ročník

od 1400

Mgr. Róbert Glatz

Spevácky krúžok    I. – IX. ročník

od 1345

Mgr. Monika Čarnogurská

Matematický krúžok II. VIII. A

od 1340

Mgr. Slávka Macuráková

Vybíjaná           IV. – VI. ročník

od 1415

Mgr. Viera Jakubčáková

Hasičský krúžok     I. – IX. ročník

od 1600

p. Jozef Ďuriš, p. Marek Červeň

Šachový krúžok     I. – IX. ročník

od 1600

p. Ján Skokan

PIATOK

Šikovníček         

od 1310

Ing. Alena Tekelová

MIX-SPORT        V. – IX. ročník

od 1330

Mgr. Juraj Jarkuliš

Šachový krúžok     I. – IX. ročník

od 1600

p. Ján Skokan

Stolný tenis         I. – IX. ročník

od 1800

p. Jozef Cerva

Strelecký krúžok III. – IX. ročník

od 1600

p. B. Hybler, p. R. Židek

Sobota

Cestovateľský klub

1x mesačne

Mgr. Tatiana Helcmanovská

 

 

 

Nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa