Navigácia

PEDAGOGICKÍ

A PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

školský rok 2018/2019

 

Riaditeľ          

Mgr. Juraj JARKULIŠ

Zástupkyňa

Mgr. Andrea SKOKANOVÁ

I.A  

Mgr. Jana GALLOVÁ

II.A

Mgr. Marcela ŠTEFAŇÁKOVÁ

II.B 

Mgr. Jana JAKUBČÁKOVÁ

III.A      

Mgr. Lenka KLIMEKOVÁ

IV.A 

Mgr. Viera JAKUBČÁKOVÁ

V.A 

Mgr. Róbert GLATZ

VI.A 

Mgr. Tatiana HELCMANOVSKÁ

VII.A 

Ing. Alena TEKELOVÁ

VIII.A 

Mgr. Slávka MACURÁKOVÁ

IX.A 

PaedDr. Anna ŠLEBODOVÁ

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Mgr. Monika ČARNOGURSKÁ

 

Sestra AMABILIS

 

Mgr. Alojz CHMELÁR

Pedagogická asistentka

Mgr. Veronika SKUPINOVÁ

Školský klub

Andrea LYSÁKOVÁ

 

Bc. Katarína CALTÍKOVÁ

Ekonómka

Martina ŽOLDÁKOVÁ

IT technik

Peter BREUER

Údržbár

Oto VAVERČÁK

Upratovačky

Iveta JABROCKÁ

 

Martina ŠIKULOVÁ

 

Ľubica ŽIDEKOVÁ

Vedúca ŠJ

Alena CIBUĽOVÁ

Kuchárky

Terézia OROLINOVÁ

 

Monika HOMOLIAKOVÁ

 

Monika JAVOROVÁ

 

Mária HREHOVÁ

 

Jaroslava KOLAČKOVSKÁ

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa