Navigácia

Dokumenty na stiahnutie

Potvrdenie o návšteve školy DOC / PDF

Žiadosť o prijatie do základnej školy DOC / PDF

Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školy DOC / PDF

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky DOC / PDF

Žiadosť o povolenie študovať v zahraničí DOC / PDF

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania DOC / PDF

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky pre žiakov študujúcich v zahraničí  DOC / PDF

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa