Navigácia

Smernica - dozor

Vnútorná organizačná smernica o vykonávaní dozoru nad žiakmi KLIK yes

- Dňa 24.08.2016 bola zmena štatutára /riaditeľ školy Mgr. Juraj Jarkuliš/ -  smernica ostáva naďalej v platnosti.

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa