Navigácia

Platba v ŠKD

Oznamujeme Vám, že poplatok za ŠKD je možné uhrádzať aj bankovým prevodom na číslo účtu:

1666255055/0200
IBAN: SK7702000000001666255055
variabilný symbol: číslo aké používate na úhradu obedov
do textu: meno a priezvisko dieťaťa

Prosíme na toto číslo účtu posielať iba platby za ŠKD!!!
Platby prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa