Navigácia

 Režim dňa v ŠKD

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7.00 – 7.40

Príchod žiakov do ŠKD Voľné zamestnanie Individuálne hry

7.40 – 7.50

Presun žiakov do tried, príprav na vyučovanie

7.55 – 11.30

VYUČOVANIE

11.30 – 12.30

Hygienické návyky

12.30 – 13.30

Obed

13.00 – 14.00

Relaxačná a rekreačná činnosť

14.00 – 15.00

Spoločensko

-vedná

činnosť

Esteticko- vedná činnosť

Prírodovedná činnosť

Pracovno- technická činnosť

Športovo- rekreačná činnosť

15.00 – 16.00

Príprava na vyučovanie

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa