Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Ing. Alena Tekelová

Konzultačné hodiny: 

Piatok: 11:30 - 12:30 hod.
iný čas: po dohode

Kontakt: alenatekelova@zoznam.sk

 

Základné informácie:

  • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
  • poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
  • informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách
  • pomoc pri výbere SŠ podľa záujmov a prospechu

 

Internetové stránky:

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa