Navigácia

Novinky

**** Aktivity na mesiac JANUÁR ****

7.1.
  • Koniec prázdnin

8.1.

  • Nástup do školy po prázdninách
25.1.
  • Obvodové kolo súťaže Šaliansky Maťko
  • Ukončenie klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2018/2019
28.1.
  • Pedagogická rada za 1. polrok šk. roka 2018/2019
30.1.
  • Okresné kolo v olympiáde z MAT Z5, Z9
31.1.
  • Rozdávanie výpisov klasifikácie prospechu, správania a dochádzky za
    1. polrok šk. roka 2018/2019

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa