Navigácia

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

         Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka udeľuje na deň 21. marca 2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 9- 2018), pre žiakov školy II. stupňa (5.A, 6.A, 7.A, 8.A) okrem žiakov deviateho ročníka. Nakoľko 9 pedagogických zamestnancov sa zúčastní Testovania 9 - 2018, nie je možné zabezpečiť kapacitne vyučovací proces dotknutých tried. Vyučovanie I. stupňa bude prebiehať v daný deň s upraveným rozvrhom.

 

Riaditelske_volno_t9.pdf

Novinky

Zápis do 1. ročníka

           

Pre ďalšie informácie klinite na tento odkaz: Zápis 2018

**** Aktivity na mesiac MAREC ****

Dátum

Činnosť

5.3.

 • Nástup do školy po jarných prázdninách
6.3.
 • Plavecký výcvik - 3. A - do 21.3.
8.3.
 • Medzinárodný deň žien
9.3.
 • Basketbal chlapci - okresné kolo
12.3.
 • Minibasketbal zmiešaných družstiev najmladších žiakov
 • Zrýchlený šach 4-členných zmiešaných družstiev
13.3.
 • Pytagoriáda 3.,4.,5. ročník - okresné kolo
 • Volejbal chlapci - obvodné kolo
14.3.
 • Pytagoriáda 6.,7.,8. ročník - okresné kolo
 • Volejbal dievčatá - obvodné kolo
16.3.
 • Sférické kino
19.3.
 • Klokan, klokanko
 • Minibasketbal zmiešaných družstiev najmladších žiakov
20.3.
 • Olympiáda MAT - 6.,7.,8. ročník
21.3.
 • Testovanie 9-2018
 • Beseda ku Dňu vody - 1. - 4. ročník
 • Minibasketbal zmiešaných družstiev najmladších žiakov - dohrávka
22.3.
 • Deň vody
 • Zubná prehliadka Dr. Kováčiková
 • Burza kníh
23.3.
 • Olympiáda CH - okresné kolo
 • Svetový de meteorológie - Gánovce exkurzia
26.3.
 • Pedagogická porada
27.3.
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
28.3.
 • Deň učiteľov
 • Beseda so spisovateľom - Podtatranská knižnica - 9.A
 • Majstrovstvá SR 4-čl. zmiešaných družstiev v zrýchlenom šachu
29.3.
 • Veľkonočné prázdniny od 29.3.2018 (štvrtok) do 3.4.2018 (utorok)
4.4.
 • Nástup do školy po veľkonočných prázdninách (streda)

 

Počet návštev: 1214565

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa