Navigácia

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

          Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka udeľuje na deň  21. novembra 2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 5 - 2018), pre žiakov školy, okrem žiakov piateho ročníka. Nakoľko 9 pedagogických zamestnancov sa zúčastní Testovania 5 - 2018, nie je možné zabezpečiť kapacitne vyučovací proces.        

 

V čase riaditeľského voľna budú vytvorené zberné triedy. Tieto triedy zabezpečia náhradný program pre žiakov, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť starostlivosť. Náhradný program v zberných triedach bude prebiehať v čase od 8:00 do 12:30. V čase od 12:30 do 16:00 bude pre žiakov, ktorí budú na daný deň zapísaní a navštevujú školský klub detí, zabezpečený aj výchovno-vzdelávací proces v školskom klube detí. Pre prihlásenie žiakov je potrebné vypísať záväznú prihlášku a doručiť ju riaditeľstvu školy do 14.11.2018.

 

V čase riaditeľského voľna je možnosť zabezpečenia obeda pre žiakov školy. Pre prihlásenie žiakov je potrebné vypísať záväznú prihlášku a doručiť ju riaditeľstvu školy do 14.11.2018. Obed bude poskytovaný len v školskej jedálni v čase od 12:00 do 12:30 (nie je možné brať obed do obedárov).

Riaditelske_volno_T5_18-19.pdf

Novinky

**** Aktivity na mesiac NOVEMBER ****

5.11.
 • Recitačná súťaž "Piráti krásy" - oblastné kolo

7.11.

 • Stolný tenis  - chlapci
 • Svet okolo nás KUBA - 8. a 9. ročník
8.11.
 • Vybíjaná - obvodové kolo
9.11.
 • Vybíjaná - okresné kolo
 • Zbierka Hodina deťom
12.11.
 • iBOBOR 2. - 9. ročník - 12. - 16.11.2018
 • Stolný tenis - dievčatá
13.11.
 • Hokejbal U13
 • Stolný tenis - chlapci - okresné kolo
14.11.
 • Stolný tenis - dievčatá - okresné kolo
15.11.
 • KOMPARO 8., 9. ročník
 • Divadelné predstavenie Kráska a netvor - I. stupeň - SNV
16.11
 • Hokejbal U10
19.11.
 • Streľba zo vzduchovej pušky - okresné kolo
20.11.
 • SOŠ Remesiel a služieb Poprad - IX.A
21.11.
 • Riaditeľské voľno
 • TESTOVANIE 5 - 2018
22.11.
 • SOŠ Svit - IX.A
23.11.
 • Ukončenie klasifikácie za I. štvrťrok
 • Náboj JUNIOR
24.11.
 • Šach - liga žiakov
26.11.
 • Pedagogická rada - hodnotiaca I. štvrťrok
28.11.
 • Olympiáda SJL - okresné kolo
29.11.
 • Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou - S knihou ma baví svet - 7. ročník
30.11.
 • Športové gymnázium ELBA - IX.A

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa