Navigácia

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

         Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka udeľuje na deň 22. novembra 2017 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 5- 2017), pre žiakov školy okrem žiakov piateho ročníka. Nakoľko 10 pedagogických zamestnancov sa zúčastní Testovania 5 - 2017, nie je možné zabezpečiť kapacitne vyučovací proces ostatných tried.

         V čase riaditeľského voľna budú vytvorené zberné triedy. Tieto triedy zabezpečia náhradný program pre žiakov, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť starostlivosť (uprednostnení budú žiaci nižších ročníkov). Náhradný program bude prebiehať v čase od 8:00 do 14:30, formou školského klubu detí. Pre prihlásenie žiakov je potrebné vypísať záväznú návratku a doručiť ju riaditeľstvu školy do 16.11.2017.

 

Oznam k Testovaniu 5

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania uskutoční dňa 22.11.2017 Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ T5- 2017.   

V uvedený deň sa žiaci piateho ročníka dostavia do školy o 7.45.

Žiaci sa testujú z matematiky- 30 úloh / 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede z možností A,B,C,D. Na riešenie testu majú 60 minút.

Test z vyučovacieho jazyka- SJL obsahuje 30 úloh s výberom odpovedí z možnosti A,B,C,D. Na riešenie testu majú 60 minút.

So sebou si žiaci donesú len dve perá, ktoré píšu na modro. Nie gumovacie.

Bližšie informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie5

 

Novinky

**** Aktivity na mesiac NOVEMBER ****

Dátum

Činnosť

1.11.

 • Sviatok všetkých svätých
6.11.
 • iBobor informatická súťaž - 6. až 10. 11. 2017
7.11.
 • Výchovný koncert - žiaci 8. a 9. ročníka
10.11.
 • Deň otvorených dverí v hvezdárni v Novej Lesnej
 • Burza stredných škôl 8. a 9. ročník
14.11.
 • Vybíjaná najmladších žiakov - Svit
15.11.
 • DOD Gymnázium Kukučínova  Poprad - 9. ročník
16.11.
 • KOMPARO - 8. a 9. ročník
 • Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo Poprad
 • Ukončenie klasifikácie do 14.00 hod.

17.11.

 • Deň boja za slobodu a demokraciu

20.11.

 • Pedagogická rada 1. štvrťrok o 14.00 hod.

 • Stolný tenis okresné kolo - dievčatá

21.11.
 • Hokejbal - žiaci 1. a 2. ročníka
 • Stolný tenis okresné kolo - chlapci
 • Vybíjaná najmladších žiakov - krajské kolo v Prešove
22.11.
 • TESTOVANIE 5 - 5. ročník
 • Riaditeľské voľno - pre ostatné ročníky
23.11.
 • Testy čitateľskej zrelosti + 6.A diktát
24.11.
 • Streľba okresné kolo družstiev
 • Archeologické skvosty Spiša - beseda - 5. až 9. ročník
27.11.
 • Futsal - chlapci
29.11.
 • Olympiáda zo SJL - okresné kolo
30.11.
 • Detský čin roka - hodnotenie

 

Počet návštev: 1159046

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa