Navigácia

 

Niekoľko faktov z histórie 

 

1970

- bol položený základný kameň školy

 

1974 - 2. septembra sa začali písať dejiny plnoorganizovanej
  školy. Prvým riaditeľom sa stal p. Michal Tomeček. V prvom

  školskom  roku bolo otvorených dvanásť tried s počtom 293 žiakov
   
l975 - l3. januára začala prevádzku školská jedáleň.
- 28. januára bola slávnostne odovzdaná do užívania
  telocvičňa.

  Škola bola od začiatku vybavená modernými pomôckami
  najmä zásluhou p. riaditeľa Tomečka, ktorý navrhol
  didaktické stoly  DIDAKTIK I., II., III., so zabudovaniu
  technikou. Získal za ne l. miesto v okresnej súťaži
  v tvorbe učebných pomôcok.
   
l979

- riaditeľom sa stal p. Jozef Dunčko
-
  v Poprade sa konal celoštátny aktív o pracovnom
  vyučovaní. Pri tejto príležitosti navštívili našu školu
  aj predstavitelia Ministerstva školstva ČSSR a učitelia
  Popradského okresu. Dôvodom bolo moderné vybavenie
  našich špeciálnych učební, dielní a cvičnej kuchyne.

   
l996 - v spolupráci s miestnym JRD bola v roku v škole zriadená
    zubná ambulancia, ktorá neskôr slúžila aj ostatným
  občanom
   
l989 - plynofikácia kúrenia
   
l99l - škola bola zaradená do siete športových škôl vytvorením
  tenisovej triedy v 5. ročníku. Zásluhou p. riaditeľa
  Kálovca sa opäť obnovuje športová éra školy. Vybudovali
  sa antukové kurty, telocvičňa bola upravená na tenisové
  tréningy.


  Dva roky sme mali v škole aj oddelenie ZUŠ, v ktorom
  p. učiteľ Peter Kovalčík vyučoval cca 20 žiakov. Bolo to
  výhodné, lebo žiaci nemuseli dochádzať do Popradu alebo
  Svitu.
   
l995 - v jednom krídle budovy pribudla Súkromná obchodná
  akadémia – ESO. Jej riaditeľkou je Ing. Jarmila
  Miháliková. V prvých rokoch v nej externe učili aj naši
  vyučujúci.
   
l997 - v júni bola slávnosť pri príležitosti primícií novokňaza
  Jána Buca, nášho bývalého žiaka, na ktorú sme poskytli
  priestory školy a pomohli pri jej príprave.
   
1999 - poslednou veľkou udalosťou boli Majstrovstvá sveta
  v cyklokrose v priestoroch našej školy, ktoré slúžili
  pre akreditáciu športovcov a novinárov z celého sveta.
   

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa