Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Gallová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Štefaňáková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jakubčáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Klimeková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Jakubčáková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Glatz
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Helcmanovská
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Tekelová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Macuráková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Šlebodová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa