Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2018 Športová výbava 4 150,80 s DPH 29.11.2018 28.11.2018, 13.00 hod 21.12.2018 ZŠ s MŠ Spišská Teplica
VO: Podlimitná zákazka 1/2013 projekt na vzduchotechniku kuchyne 1 000,00 bez DPH
INFORMaCIA_O_ZADaVANI_ZaKAZKY.doc
rokovacie konanie so zverejnením 18.10.2013 17.10.2013 ZŠ s MŠ Spišská Teplica

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa