Navigácia

Školský klub detí

 

 

V školskom roku 2018/2019 sú otvorené dve oddelenia, v ktorých je zapísaných spolu 43 žiakov z 1. – 5. ročníka ZŠ.
V škole pracuje školský klub detí počas celého školského roka (okrem prázdnin).

 

Prvé oddelenie vedie pani vychovávateľka Bc. Katarína Caltíková.

Druhé oddelenie vedie pani vychovávateľka Andrea Lysáková.

 

Školský klub je otvorený ráno od 7.00  – 7:45 hod. a pokračuje od 11:30 – 16:00 hod.

V školskom klube je práca s deťmi zameraná na oddych a rozvoj ich tvorivých aktivít. Podľa počasia deti trávia čas aj vonku na školskom dvore. V klube si môžu napísať aj domáce úlohy pod dohľadom vychovávateľky. Ak žiaci navštevujú ZUŠ alebo rôzne krúžky, sú na tieto aktivity vychovávateľkou včas poslané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa