Navigácia

O projekte Recyklohry Naša škola a projekt

Čo sú Recyklohry?

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o ako Prevádzkovateľ organizácie zodpovednosti výrobcov je v zmysle zákona č.79-2015 Z.z. o odpadoch oprávnená zaisťovať plnenie povinnosti spätného zberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodnenia elektroodpadu a použitých batérií.

Program RECYKLOHRY umožňuje školám získavať na základe zberu veľmi malého elektroodpadu a batérií v nadväznosti na vzdelávacie a výchovné úlohy s environmentálnou tematikou na vlastný, tzv. bodový účet body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škola čerpať v súlade s týmito pravidlami programu RECYKLOHRY. Na základe programu RECYKLOHRY môže byť zároveň v zázemí školy umiestnená nádoba na zber veľmi malého elektroodpadu a nádoba na zber použitých batérií. Umiestnením nádoby na veľmi malý elektroodpad je zároveň vytvorené zberné miesto podľa § 32 ods. 25 zákona č. 79/2015 Z.z. a umiestnením nádoby na zber použitých batérií je zároveň vytvorené zberné miesto podľa § 42 ods. 22 zákona č. 79/2015 Z.z.

Plagát RECYKLOVANIE: Plagat_Recyklovanie.pdf

WWW stránka projektu: http://www.recyklohry.sk/sk/

                      

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa